• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
  • Hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij
  • Poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike
  • Storitve podjetniškega svetovanja po subvencioniranih cenah v okviru programa vavčerskega svetovanja

 

Vse na Enem Mestu, na vstopni točki VEM,
brez administrativnih ovir.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Phare