Vizitka
Aktivnosti
Organiziranost
Zaposleni
Spletne strani naših članov
Statistika
Zgodovina
Katalog informacij javnega značaja
Statut Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota
Foto utrinki
Izobraževanja
Pomurski obrtnik
Oddajanje poslovnih prostorov v najem
Iz dela zbornice
Klub mojstrov OOZ M.Sobota
Katalog obrti in podjetništva 2014


 
> Domov > Predstavitev > Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja OOZ Murska Sobota
5.3.2008
Povečaj pisavoZmanjšaj pisavo
 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
Skrajšan naziv: OOZ Murska Sobota
Naslov: Lendavska ulica 33
Pošta: 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/521 40 10
Telefaks: 02/521 40 17
E-pošta: ooz.ms@ozs.si
Predsednik OOZ: Vlado Mandič
Odgovorna oseba: Jožica Gergorec, sekretarka OOZ
Datum prve objave kataloga: 1.4.2005
Datum zadnje spremembe: 1.3.2008
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ooz-ms.si
Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovnega področja organa

2g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Obrtna dovoljenja in obrtni register

2h. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta-informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta
 • Opis »fizičnega« dostopa-posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu Območne obrtne zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

URADNE URE:

Ponedeljek, sreda, petek: 7. - 15. ure

 • Območna obrtna zbornica Murska Sobota podatke vpisane v obrtni register v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim. Podatke posredujemo v obliki datoteke (Word), nalepk ali v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte. Če so pri posamezni firmi vpisani tudi telefoni in e-mail naslov, posredujemo tudi te podatke. Ti podatki so vpisani v obrtni register ob izdaji obrtnih dovoljenj oziroma sklepa o vpisu v obrtni register za obrti podobne dejavnosti.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1. Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 2. Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 3. Izobraževanje
 4. Sejmi
 5. Sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi
 6. Obveznosti in odgovornosti z delovnega razmerja
 7. Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
 8. Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
 9. Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

Odgovorna oseba za dajanje informacij: Jožica Gergorec
Predsednik OOZ: Vlado Mandič

Avtor: Renata Stanko

 
Pošlji naprejNatisni to stran
 
 
 
 
.: Prijava na OZS :.
Prijava na portal Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

.: Registracija novega uporabnika :.
Registracija novih uporabnikov nečlanov
 
  OOZ Murska Sobota, Lendavska 33, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/521 40 10, faks: 02/521 40 17, e-pošta: ooz.ms@ozs.si, URL: www.ooz-ms.si
© Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota 2019. Vse pravice pridržane. O avtorjih