september 2020

Prispevek

Slovenska industrijska strategija 2021-2030

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Osnutek industrijske strategije 2021-2030 in jo dalo v javno razpravo. Namen vsake strategije je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj. Tako tudi ta postavlja usmeritve za razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030. V ožjem smislu se industrija nanaša na proizvodno-predelovalne dejavnosti. Vendar je na industrijo vezanih več kot...

Prispevek

Delajmo varno – Maske obvezne tudi v zasebnih podjetjih!

30. SEPTEMBER 2020  |   Anton Šijanec Delovni inšpektorji na terenu preverjajo tudi uporabo zaščitnih mask pri zaposlenih v proizvodnjah v zaprtih prostorih zasebnih podjetij, za katere bi težko rekli, da gre za zaprti javni prostor. Za tolmačenje in podlago tovrstnega preverjanja ter tudi že kaznovanja in glob smo zato prosili našo svetovalko mag. Katarino...

30. septembra, 202030. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

PKP 5 sprejet na Vladi

Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela peti protikorona paket, ki na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe za ohranitev delovnih mest ter v ospredje postavlja skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Predlog zakona za zaposlene podaljšuje ukrep 100 odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo...

30. septembra, 202030. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Nov odlok za gostince z milejšimi omejitvami

24. SEPTEMBER 2020  |   Mira Črešnar Vlada je izdala nov odlok, po katerem je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6.00 do 22.30. Na pobudo Sekcije za gostinstvo in turizem  pri OZS so odlok spremenili, da je ta v milejši obliki. Po novem imajo...

24. septembra, 202024. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

23. SEPTEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19,...

23. septembra, 202023. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Vlada izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada je v petek, 19.9.2020 na dopisni seji z odlokom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj...

21. septembra, 202021. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V Odloku se spreminja 2. člen, ki sedaj v 1. odstavku določa, da je ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih prepovedano. V 2. členu pa 2. odstavek določa, da je opravljanje...

21. septembra, 202021. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Delajmo varno – Delodajalci ne odlašajte s posodobitvijo dokumentacije in protokolov varnosti in zdravja pri delu

11. SEPTEMBER 2020  |    Anton Šijanec Tudi po preklicu spomladanske epidemije vsi ukrepi v zvezi s preprečevanjem širjenja nove virusne bolezni ostajajo v veljavi. To še kako velja tudi za naša delovna okolja, kjer je delo potrebno prilagoditi novim okoliščinam. Še več, SARS-COV-2 je bil junija letos tudi formalno uvrščen v direktivo o varovanju delavcev...

16. septembra, 202016. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Skrajšana karantena ob vstopu iz epidemiološko nevarnih držav s 14 na 10 dni

11. SEPTEMBER 2020  |   Zdenka Bedekovič Na novinarski seji vlade 10.9.2020 je bilo potrjeno, da se skrajša odreditev karantene iz epidemioloških nevarnih držav s 14 na 10 dni.  Prav tako so podaljšane veljavne omejitve glede zbiranja na javnih mestih. V nedeljo ob 0.00, v ponedeljek 13. 9.2020 začne veljati skrajšana karantena. Podaljšala se bo...

11. septembra, 202011. septembra, 2020by in Novice
Prispevek

Uporabniki davčnih blagajn, pozor! Preverite, če vam kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo.

07. SEPTEMBER 2020  |    Jasmina Malnar Molek Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih potrdil za davčno potrjevanje računov (veljavnost poteče po 5 letih). Prvi uporabniki so jih namreč začeli pridobivati novembra 2015, torej dva meseca pred začetkom uvedbe davčnih blagajn. Če je posameznik v dvomu, kdaj točno mu...