november 2020

Prispevek

Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga po šestih interventnih zakonih (osveženo 28. 11.)

1.NOVEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik Čakanje na delo in delo s skrajšanim delovnim časom sta ukrepa, ki sta namenjena ohranjanju zaposlitve. Zato so se omejitve glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga, ki čakajo na delo in delavcev, ki delajo, s sprejemanjem novih interventnih zakonov stopnjevale. Omejitve pa so tudi pri delu s skrajšanim...

Prispevek

Je ustavitev javnega prevoza višja sila? (osveženo 28. 11.)

 13. NOVEMBER 2020  |    Mag. Nina Scortegagna Kavčnik S ponedeljkom 16. 11. je javni prevoz ustavljen. Ali je nezmožnost prihoda delavca na delo zaradi ustavitve javnega prevoza višja sila? Kakšno nadomestilo plače delavcu pripada in ali bo le-to delodajalcu povrnjeno s strani države? Odsotnost delavcev zaradi višje sile sta urejala dva interventna zakona. V...

Prispevek

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu (ZDLGPE) in spremembe po PKP6

 26. NOVEMBER 2020  |    Jasmina Malnar Molek V Ur. listu RS št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020 je bil objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki vsebuje poroštvo države za kredite odobrene v obdobju od 12. 3. do 31. 12. 2020, dvig povprečnine za občine in...

Prispevek

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

27. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6), sprejet v Državnem zboru 25. 11. 2020, v 109. členu predvideva pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober – december 2020. Upravičeno obdobje se lahko s sklepom vlade podaljša za šest mesecev....

Prispevek

Vlada je danes podaljšala uporabo ukrepov in omejitev

26. NOVEMBER 2020  |   Maja Rigač Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:   a) za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene...

Prispevek

Višja sila po PKP 6

26. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek Državni zbor je 25. 11 .2020 potrdil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in vanj zapisal spremembe glede višje sile. Veljavnost ukrepa: od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 (možnost podaljšanja za 6 mesecev) Za višjo silo šteje: varstvo otrok...

Prispevek

Odlog plačila davkov in prispevkov

26. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek Državni zbor je 25. 11. 2020 potrdil besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube...

Prispevek

Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU

26. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek Državni zbor je 25. 11. 2020 potrdil besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 je dobava zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj EU, oproščene plačila DV, s pravico do odbitka DDV,...

Prispevek

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev po PKP6

26. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek Državni zbor je 25. 11. 2020 potrdil besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Spremembe ZIUOPOK Banka lahko odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če na dan 19. oktobra 2020, še niso zapadle v plačilo. Odlog se...