februar 2021

Prispevek

Predlogi OZS k PKP9

25. FEBRUAR 2021  |    Mira Črešnar Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so na svoji seji, dne 25.2.2021 obravnavali predloge zbornice za PKP9. OZS med drugim predlaga povračilo za izpad prometa, stroškov obveznega testiranja, povračilo regresa, podaljšanje kritja fiksnih stroškov, čakanja na delo doma in mesečnega temeljnega dohodka in podaljšanje moratorija na kredite. V...

26. februarja, 202126. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

25. FEBRUAR 2021  |    Maja Rigač Vlada je 24.2.2021 izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije. Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na...

25. februarja, 202125. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

25. FEBRUAR 2021  |    Maja Rigač Vlada je 24.2.2021 izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom določajo omejitve in način...

25. februarja, 202125. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

Vlada je sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

25. FEBRUAR 2021  |    Maja Rigač Vlada je 24.2.2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so...

25. februarja, 202125. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

Spodbude za zaposlovanje mladih

Obveščamo vas, da so od petka, 19. 02. 2021 zopet na voljo dodatna integralna sredstva za mlade iz vzhodne kohezijske regije za program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji. Višina sredstev javnega povabila se povečuje za 2,1 mio EUR za zaposlitev 420 mladih. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2021 oz. do...

22. februarja, 202122. februarja, 2021by in Razpis
Prispevek

Vlada je podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

18. FEBRUAR 2021  |    Maja Rigač Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. S sprejetim odlokom se do 26. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: Odlok...

18. februarja, 202118. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

Ponovno odprti vavčerji

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v petek, 12.2.2021 objavil 13 javnih pozivov za vavčerje, in sicer za: certifikate kakovosti, udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, udeležbe na mednarodnih forumih, patente, modele znamke, kibernetsko varnost, dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, prenos lastništva, prototipiranje, statusno preoblikovanje družb, pripravo digitalne...

Prispevek

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021

15. FEBRUAR 2021  |    Jasmina Malnar Molek Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v danes objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali organizacija krizni dodatek po PKP8 knjiži med stroški poslovnega leta 2020 ali 2021?“ PKP8 je bil sprejet in je začel...

16. februarja, 202116. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

Novi izjemi za prebole in cepljene proti COVID-19

12. FEBRUAR 2021  |    Zdenka Bedekovič Objavljen je nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta bo začel veljati s 13.2.2021. Na novo se dovoli vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa in sicer za: –...

15. februarja, 202115. februarja, 2021by in Novice
Prispevek

NOVO- ODLOK o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki se uporablja od 15.2.2021 naprej

Vlada RS je včeraj v Uradnem listu RS, št. 20/2021 objavila ODLOK o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki se uporablja od 15.2.2021 naprej. Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se z odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in...

12. februarja, 202112. februarja, 2021by in Novice