marec 2021

Prispevek

Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

30. MAREC 2021 Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka...

Prispevek

Podaljšanje ukrepov do 30. 6. 2021

V Uradnem listu RS št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021 je bilo objavljeno podaljšanje veljavnosti nekaterih ukrepov do 30. 6. 2021. Podaljšujejo se naslednji ukrepi: 1. Odlog/obročno plačilo davkov in prispevkov 2. Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile delavca 3. Temeljni dohodek 4. Delno povrnjen izgubljen dohodek  5. Upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov (1....

Prispevek

Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil (dopolnjeno 29. 3. 2021)

AJPES obvešča zavezance, da je Vlada RS soglašala s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki podaljšuje rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021. Državni zbor Republike Slovenije bo novelo obravnaval v okviru svoje 67. izredne seje v...

Prispevek

Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije COVID 19-do 30.6.2021

Vlada je 25. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 30. 6. 2021. Davčni zavezanci lahko tako do vključno 30. 6....

Prispevek

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se začasno zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 prepoveduje izvajanje dejavnosti. Odlok je objavljen v Ur. listu RS, št. 47/2021 z dne 29.3.2021. Povezava na Odlok: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021047.pdf Tako se: gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim...

Prispevek

Zaostritve na meji pri vstopu v Slovenijo

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Povezava na odlok https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021046.pdf. Odlok začne velja 29. marca in velja do vključno 12. aprila 2021. V odloku so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen...

Prispevek

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveni

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Objavljen je v Ur. listu RS, št. 47/2021 dne 29.3.2021. Povezava na odlok:https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021047.pdf V vseh regijah velja,...

Prispevek

Vlada je sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. S tem odlokom se do...

Prispevek

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah

25. marec 2021  |   Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah. S tem odlokom se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in...

Prispevek

Podaljšanje interventnih ukrepov na davčnem področju

24.3.2021 Vlada je danes sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepe podaljšujemo do 30. junija 2021. Ker so zaradi epidemioloških razmer še vedno omejene nekatere gospodarske dejavnosti, zaradi česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju...