3. junija, 2021

Prispevek

Roki oddaje vlog za začasno čakanje, karanteno, višjo silo in skrajšani delovni čas

02. JUNIJ 2021  |    Jasmina Malnar Molek ZRSZ delodajalce opozarja, da preverijo in upoštevajo skrajne roke oddaje vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo, karantene ali višje sile ter za subvencijo skrajšanega delovnega časa. Vsi navedeni ukrepi za omilitev posledic epidemije se glede na veljavno zakonodajo izvajajo do 30. 6. 2021. Pri...