avgust 2021

Prispevek

Obveznost uporabe zaščitnih mask glede na trenutno veljavne predpise

Vse bolj je med člani aktualno vprašanje nošenje mask v zaprtih prostorih. Zanima jih, ali je nošenje mask v zaprtih prostorih (denimo trgovinah) trenutno predpisano. Nadalje jih zanima tudi, ali je opustitev te obveznosti (če obstaja), lahko sankcionirana s strani pristojnih organov. Glede na množico informacij, ki krožijo po medijih in na socialnih omrežjih, ne...

Prispevek

Vlada RS podaljšala večino odlokov

Vlada RS je na seji dne 26.8.2021 podaljšala večino odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Dopolnili so sicer tudi Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, vendar so samo dodali še dve izjemi, za katere je testiranje brezplačno (gasilce in osebne asistente). Povezava do novice: https://www.gov.si/novice/2021-08-26-88-redna-seja-vlade-republike-slovenije/ Z Odlokom...

Prispevek

Komu krije stroške testiranja država?

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 določa osebe, katere morajo opravljati teste za ugotavljanje okuženosti z virusom SARS-CoV-2 in njihove stroške krije država.  Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19...

Prispevek

Novi Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 23. avgusta do 29. avgusta

Vlada je v Uradnem listu RS 132/2021 z dne 20.8.2021 objavila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati od vključno 23.8.2021 do 29.8.2021. Namen odloka je, da se omeji gibanje prebivalstva in se s tem zajezi in obvladuje epidemija COVID-19. Odlok potrjuje napovedane spremembe in...

Prispevek

Izjema brez karantene in PCT bo za tranzit veljala do 22. avgusta

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (“Odlok”). Odlok začne veljati 16. avgusta in velja do vključno 22. avgusta 2021. Ključni novosti sta: dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju (PCT) po novem določa v Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom...

Prispevek

Bistvene spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

V Uradnem listu RS št. 129/21 je bil dne 13. avgusta 2021 med drugimi objavljen tudi novi odlok, ki zadeva splošne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (»odlok«). Odlok bo veljal od 16. avgusta 2021 do vključno 22. avgusta 2021. Odlok po večini ureja enake ukrepe, kot so veljali do...

Prispevek

Bistvene spremembe Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  V Uradnem listu RS št. 129/21 je bil dne 13. avgusta 2021 med drugimi objavljen tudi novi odlok, ki zadeva ukrepe pri ponujanju blaga in storitev potrošnikom v RS (»odlok«). Odlok bo veljal od 16. avgusta 2021 do vključno 29. avgusta 2021. Novi ukrepi načeloma niso bili določeni. Večina določb odloka ostaja enaka v...

Prispevek

Bistvene spremembe Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

  V Uradnem listu RS št. 129/21 je bil dne 13. avgusta 2021 med drugimi objavljen tudi novi odlok, ki zadeva začasne omejitve zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 (»odlok«). Odlok bo veljal od 16. avgusta 2021 do vključno 22. avgusta 2021. Odlok v bistvenem ne odstopa od do sedaj veljavnega enakega odloka....

Prispevek

Novi odloki, objavljeni v Uradnem listu RS

  V Uradnem listu RS št. 129/21 so bili dne 13. avgusta 2021 objavljeni naslednji novi odloki, ki naslavljajo ukrepe v boju proti virusu SARS-CoV-2: · Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 · Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 – več; ·...

Prispevek

Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je na svoji dopisni seji, dne 4.8.2021 sprejela Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki prične veljati 5.8.2021. Odlok določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v...