10. maja, 2022

Prispevek

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (JR PMSNS-MMÖNK – ukrep 1/2022)

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2022. Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (v nadaljevanju: program). Sofinanciranje izvajanja projektov je...

Prispevek

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis, katerega namen je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja. Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske; stabilnejši...