junij 2022

Prispevek

Nekateri delodajalci gostinci bodo zaposlenim morali izplačati višji regres od zakonsko določenega

27. JUNIJ 2022  |    Dušan Bavec Nekateri delodajalci gostinci bodo zaposlenim morali izplačati višji regres od zakonsko določenega V petek dne 24. 6. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 87 objavljen aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Aneks je začel veljati prvi dan po objavi v uradnem listu, torej...

Delo s strankami in ključne veščine novodobnega prodajnika
Prispevek

Delo s strankami in ključne veščine novodobnega prodajnika

Ne glede na to, kako dobri so izdelki ali storitve, kako dobra so delovna sredstva in sistemi – dodana vrednost uspeha so ljudje, ki se s svojimi sposobnostmi, s svojim znanjem in motivacijo trudijo za uspeh podjetja. Toda le v primeru, ko so jim dodeljene naloge, ki jih zmorejo opraviti v okviru svojih sposobnosti, bodo...

Prispevek

JAVNI POZIV 101SUB-EVPO22 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

13. JUNIJ 2022  |   PREDMET javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa: − nakup novega vozila kategorije...

Prispevek

Od 13. junija dalje lahko oddate vlogo za deficitarne štipendije

10. JUNIJ 2022  |   Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Vlogo bo mogoče oddati od 13. junija 2022 do vključno 23. septembra 2022. V šolskem letu 2022/2023 bo dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije...

Prispevek

Ključne veščine novodobnega prodajnika

Ne glede na to, kako dobri so izdelki ali storitve, kako dobra so delovna sredstva in sistemi – dodana vrednost uspeha so ljudje, ki se s svojimi sposobnostmi, s svojim znanjem in motivacijo trudijo za uspeh podjetja. Toda le v primeru, ko so jim dodeljene naloge, ki jih zmorejo opraviti v okviru svojih sposobnosti, bodo...

Prispevek

Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis “Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu”, ki je namenjen lesarskim mikropodjetjem z do 5 zaposlenimi, s katerim želijo podpreti ta segment lesnopredelovalne panoge. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v...

Ogled in izmenjava poslovnih priložnosti s firmama Eti Elektroelementi d.o.o. in IKA, Žiri, d.o.o.
Prispevek

Ogled in izmenjava poslovnih priložnosti s firmama Eti Elektroelementi d.o.o. in IKA, Žiri, d.o.o.

Ker smo bili dlje časa praktično zaprti, smo izkoristili odprtje in pripravili ogled in izmenjavo poslovnih priložnosti. Pripravili smo ogled firm Eti Elektroelementi d.o.o. v Izlakah in IKA, Žiri, d.o.o. v Žireh. Naš dogodek je potekal po naslednjem programu: ob 7.00 uri: zbiranje pred OOZ Murska Sobota, Lendavska ulica 33 ter vožnja proti Izlakam. ob...

Predstavitev podjetij učencem SPTŠ
Prispevek

Predstavitev podjetij učencem SPTŠ

Območna-obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota je v torek, 31.5.2022 pripravila predstavitev podjetij učencem Srednje poklicne in tehniške šole, ki se izobražujejo za poklic mizar. Predstavitev je potekala v delavnici šole, kjer se dijaki izobražujejo. Predstavili sta se dve podjetji in sicer Mizarstvo Gjergjek d.o.o. iz Gorice ter Šavel d.o.o. iz M. Sobote.

Izvedeno Metodološko izobraževanje
Prispevek

Izvedeno Metodološko izobraževanje

Območna-obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota je v torek, 31.5.2022 v sodelovanju s Srednjo poklicno in tehniško šolo organizirala metodološko izobraževanje, na katerem je bilo izpostavljeno izvajanje praktičnega usposabljanje dijakov v podjetjih, načrtovanje učnega procesa v delovnem okolju, zakonske ter vsebinske zahteve PUD in pri vajeništvu, finančne spodbude delodajalcem, postopki za verifikacijo učnih mest, register  učnih...