oktober 2022

Prispevek

Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

19. OKTOBER 2022  |   V Uradnem listu RS št.133/2022 z dne 18.10.2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A). Spremembe zakona začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 19.10.2022. Povezava na Uradni list

Prispevek

Fleksibilne oblike zaposlovanja

Po zakonu o delovnih razmerjih med fleksibilne oblike zaposlovanja lahko prištevamo: zaposlovanje za določen čas, zaposlitev za delovni čas, krajši od polnega, zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih, dopolnilno delo, izposojanje delavcev pri agencijah, delna upokojitev in delo na domu.

Prispevek

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, s katerim želi spodbuditi investicije v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Cilji javnega razpisa so: trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti, dvig dodane vrednosti v...

Prispevek

Javni razpis P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni poziv, katerega predmet so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, katerih namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Evidentiranje delovnega časa zaposlenih in predvidene novosti
Prispevek

Evidentiranje delovnega časa zaposlenih in predvidene novosti

Pravilna organizacija delovnega časa je eno izmed zahtevnejših opravil delodajalcev na delovnem področju. Delavčev delovni čas je lahko enakomerno razporejen, lahko je tudi neenakomerno ali začasno prerazporejen. Delavci lahko pod določenimi pogoji opravljajo tudi nadurno delo, vendar veljajo omejitve. Delodajalec lahko zaposluje delavce s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Pomembno je tudi vprašanje efektivnega delovnega...

Predstavitev spodbud ZRSZ in zaposlovanje tujcev ter fleksibilne oblike angažiranja delovne sile
Prispevek

Predstavitev spodbud ZRSZ in zaposlovanje tujcev ter fleksibilne oblike angažiranja delovne sile

Ni dejavnosti, ki se ne bi ubadala s pomanjkanjem delovne sile. Le te je doma vse manj, nekaj možnosti še ostaja iz tujine. Zato  bo potrebno tudi razmišljati o drugačnih oblikah angažiranja delovne sile. Zaradi tega smo dne 4.10.2022 izvedli delavnico, na kateri so sodelavke ZRSZ predstavile: Stanje na trgu dela, aktualni ukrepi aktivne politike...

Izvedena delavnica Predstavitev spodbud ZRSZ in zaposlovanje tujcev ter fleksibilne oblike angažiranja delovne sile
Prispevek

Izvedena delavnica Predstavitev spodbud ZRSZ in zaposlovanje tujcev ter fleksibilne oblike angažiranja delovne sile

V torek, 4.10.2022 smo v okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje za člane sekcije gostincev pri OOZ M. Sobota, izvedli delavnico Predstavitev spodbud ZRSZ in zaposlovanje tujcev ter fleksibilne oblike angažiranja delovne sile na kateri so se slušatelji seznanili s stanjem na trgu dela, aktualnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja ter zaposlovanju tujcev.  Seznanili pa so se...