december 2022

Prispevek

Odredba o spremembah Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

V Uradnem listu številka 163 z dne 27.12.2022 je bila objavljena Odredba o določitvi poklicev v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20, 100/21, 204/21 in 88/22). Obstoječemu seznamu poklicev v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela je dodana nova 14. točka, ki se glasi: »Zdravniki specialisti/zdravnice...

Prispevek

Objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

Pomoč gospodarstvu za energente  28. DECEMBER 2022  |    V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.  V nadaljevanju povzemamo pogoje in način dodelitve pomoči gospodarstvu za energente. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, zadruga, zbornica, reprezentativni sindikat, društvo, zavod, registrirana...

Prispevek

Sprememba davčne Uredbe

27. 12. 2022 V UL št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Višji neobdavčeni zneski dnevnic na službeni poti v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje in zvišanje za obvezno prakso dijakov in študentov se začnejo uporabljati za januar...

Prispevek

S 1. januarjem 2023 vlaganje zahtevkov za refundacije samo še elektronsko

22. 12. 2022 Vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka), obveščamo, da se s 1. januarjem 2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja. Zahtevke za refundacijo nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo možno urejati le še elektronsko prek sistema SPOT,...

Prispevek

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2023

22. 12. 2022 Davčni organ je na spletnih straneh objavil lestvico za odmero dohodnine in olajšav za leto 2023. Nova lestvica se začne uporabljati s 1. 1. 2023. Lestvico najdete tu. Vir: FURS

Prispevek

Objava sprememb Zakona o dohodnini

19. 12. 2022 V Uradnem listu RS št.  158/2022 z dne 19. 12. 2022 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023. Spremembe ZDoh-2, relevantne za člane, lahko strnemo...

Prispevek

Oddaja REK-O obrazca omogočena od 3.1.2023 dalje

19. DECEMBER 2022  | FURS obvešča, da bo oddaja novega REK-O obrazca prek sistema eDavki omogočena od 3.1.2023. REK-O obrazec se uporablja za dohodke izplačane od vključno 1. 1. 2023 dalje, ki jih plačniki davka trenutno poročajo na REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD obrazcih. Prav tako se uporablja za dohodke iz delovnega razmerja, ki jih...

Prispevek

Donacije in uveljavljanje davčne olajšave

Donacija je po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti brezpogojno plačilo oz. prispevek v denarju ali naravi, ki ga zavezanec kot zavod, društvo, ustanova prejme od fizičnih ali pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačilo za proizvode ali storitve. Torej, donacija je denarni prispevek, ki ga podjetje da organizaciji brez...

Samostojni podjetnik posameznik v luči vseh sprememb davčne zakonodaje, sprejete in napovedane za leto 2023
Prispevek

Samostojni podjetnik posameznik v luči vseh sprememb davčne zakonodaje, sprejete in napovedane za leto 2023

V ponedeljek, 12.12.2022 smo na Dvojezični srednji šoli Lendava skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Lendava izvedli delavnico Samostojni podjetnik posameznik v luči vseh sprememb davčne zakonodaje, sprejete in napovedane za leto 2023. Delavnica je potekala na podlagi power point predstavitve in izmenjave mnenj. Predavateljica jih je opozorila na napake, ki jih firme delajo ob izplačilu...

Prispevek

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce

30. NOVEMBER 2022  |     Vlada je 29.11.2022 izdala Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije. Uredba stopi v veljavo jutri in velja do vključno do 31. decembra 2022. Zaradi visoke cene električne energije...