januar 2023

Prispevek

Znova možna oddaja ponudb za Zelena delovna mesta

S prvo spremembo javnega povabila Zelena delovna mesta, bo znova omogočena oddaja ponudb od 1. februarja od 10:00 ure. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. 2024 do 23:59, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Mesečna subvencija znaša 680 EUR za...

Prispevek

DOPOLNITE VLOGO – ROK JE 31. JANUAR OB 12. URI Ne spreglejte – Upravičenci do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022 dopolnite svoje vloge

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 (ZPGVCEP), da morajo do 31. januarja 2023 do 12.00 v...

Prispevek

Omogočena je elektronska oddaja vlog za čakanje na delo in skrajšani delovni čas po ZPGOPEK

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je omogočena elektronska oddaja vlog za ukrepa omilitev posledic energetske krize po ZPGOPEK. Gre za za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. Delodajalci morajo namreč v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oziroma od napotitve delavca na začasno čakanje na delo elektronsko oddati...

Prispevek

Bistvene novosti Zakona o varstvu potrošnikov

Dne 26.1.2023 je stopil v veljavo novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki prinaša precej novosti. Ena od njih je, da se ukinja Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in se pomembna določila tega zakona dodajajo v ZVPot-1. Obsežnost ureditve, precejšnje težave v preteklosti glede tolmačenja posameznih določb, različna sodna praksa, širok krog pravnih...

Prispevek

Objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evra. Vlogo bo mogoče oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023. Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu...

Izveden – zbor sekcije za gostinstvo in turizem
Prispevek

Izveden – zbor sekcije za gostinstvo in turizem

V ponedeljek, 23.1.2023 je v prostorih Defir d.o.o., PE Kava bar PUNKT, potekal zbor – srečanje članov sekcije za gostinstvo in turizem pri OOZ M. Sobota na katerem je bil sprejet program dela sekcije za leto 2023. Člani so na srečanju obravnavali tudi aktualno problematiko na področju gostinstva. Potekala pa je tudi predstavitev Milana Felkarja,...

Izveden seminar Davčni obračun za leto 2022
Prispevek

Izveden seminar Davčni obračun za leto 2022

V torek, 24. januarja 2023 smo v sodelovanju s predavateljico dr. Lidijo Robnik, izvedli seminar Davčni obračun za leto 2022. Slušatelji so se seznanili z izvedbo in pomenom popisa sredstev in obveznostih do njihovih virov, računovodskimi predpisi in davčno zakonodajo za pripravo računovodskega in davčnega obračuna, internimi akti in predpisi ter kontrolami evidentiranih poslovnih dogodkov,...

Izveden zbor-srečanje članov sekcije gradbincev in zaključnih gradbenih del
Prispevek

Izveden zbor-srečanje članov sekcije gradbincev in zaključnih gradbenih del

V četrtek, 19.1.2023 smo izvedli zbor-srečanje članov sekcije gradbincev in zaključnih gradbenih del pri OOZ M. Sobota na katerem so bile podane informacije glede rešitev pred regresnimi zahtevki, predstavljen je bil priročnik za vodenje gradenj, etični kodeks vodij gradenj, disciplinski pravilnik,… Podane so bile tudi informacije glede standardizacije popisov, sidralne palice, javno naročanje-prenova smernic,…Sprejet pa...

Izveden zbor-srečanje sekcije avtoserviserjev
Prispevek

Izveden zbor-srečanje sekcije avtoserviserjev

V torek, 17.1.2023  se na OOZ M. Sobota srečali člani sekcije avtoserviserjev pri OOZ M. Sobota, G. Radgona, Lendava in Ljutomer. Govorili so o aktivnostih sekcije avtoserviserjev pri OZS za usklajevanje cene avtoservisne delovne ure z dvigom stroškov, usklajevanju minimalnih standardov z DARS za avtovleko, izvajanju programa avtoservisni tehnik na SPTŠ. S strani davčne svetovalke,...