marec 2023

Prispevek

Maja bo 18. Forum obrti in podjetništva 2023

Obrtno-podjetniška zbornica v mesecu maju najavlja svoje redno poslovno srečanje z vlado in državnimi organi 18. Forum obrti in podjetništva 2023. Na dogodku bodo obrtniki in podjetniki vladi in javnosti predstavili letošnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2023, ki jih je zbrala, pripravila in oblikovala naša stanovska organizacija.Osrednji gost dogodka bo predsednik vlade Letošnjega dogodka...

Prispevek

Hitrejše zaposlovanje tujcev s spremembo dveh zakonov

Državni zbor je potrdili spremembo dveh zakonov, ki vplivata na zaposlovanje tujcev. Gre za Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) in Zakon o tujcih (ZTuj).Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so usmerjene v poenostavitev postopkov, nikakor pa to ne pomeni manjše pravne varnosti tujih delavcev. Cilj ministrstva za delo tudi ni...

Prispevek

Letos kar 66 milijonov evrov garancij SPS za zavarovanje bančnih kreditov

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij SPS-a lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite, kar bo pripomoglo k njihovi likvidnosti in posledično k nadaljnjemu razvoju in rasti podjetij. Letos po na voljo 66 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov.Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil razpis z oznako P1...

Prispevek

Ustanovitev podružnice – tuje pravne osebe iz tretjih držav

V zadnjih mesecih se je povečalo zanimanje s strani tujih pravnih oseb za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji. Zaradi konkurenčnosti na tujih trgih so se slovenska podjetja in samostojni podjetniki začeli bolj povezovati in sodelovati s tujimi podjetji in samostojnimi podjetniki. V večini primerov tuja podjetja in samostojni podjetniki prihajajo iz naše bivše skupne države....

Izveden ogled sejma Cosmoprof v Bologni
Prispevek

Izveden ogled sejma Cosmoprof v Bologni

Člani sekcije frizerjev in kozmetikov pri OOZ M. Sobota so se v nedeljo in ponedeljek, 19. in 20. marca 2023, udeležili največjega sejma frizerstva in kozmetike na svetu, COSMOPROF v Bologni. Na sejmu so tako našli širok izbor dobaviteljev opreme, pohištva in storitev, namenjenih profesionalnemu svetu las, nohtov in kozmetičnih salonov.

Prispevek

Novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 30/23. Pravilnik začne veljati 25. marca 2023. Določbe tretjega odstavka 28. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2024 (elektronska oblika projektne dokumentacije / vektorska oblika prostorskih podatkov)....

Izvedena predstavitev poklicev na sejmu Megra v G. Radgoni
Prispevek

Izvedena predstavitev poklicev na sejmu Megra v G. Radgoni

Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer skupaj z obrtniki in podjetniki, Pomursko gospodarsko zbornico in Zavodom RS za zaposlovanje OS M. Sobota, smo v sklopu letošnjega 32. mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in  obrti  – MEGRA,  pripravile v petek, 10. marca 2023 med 9. in 12. uro predstavitev poklicev v gradbeništvu....

Prispevek

Sejem Megra 2023

MEGRA, 32. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale, obrti bo od 8. do 11. marca 2023 v Gornji Radgoni. Predstavil bo najnovejše možnosti za sodobne, zelene novogradnje, za obnovo stavb in urejanje okolice. Pospeševal bo izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje, gradil in posodabljal infrastrukturo, poslovne objekte in domove. Investitorjem bo ponudil mojstrske izdelke in...

Prispevek

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023 – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (jr pmsns-mmönk – ukrep 1/2023)

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je objavila Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023. Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer: v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc, v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Kapornak, v občini Moravske...

Prispevek

Javno povabilo Priložnost zame

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za subvencionirano zaposlitev dolgotrajno brezposelnih. Subvencija znaša 700 EUR na mesec in se izplačuje 12 mesecev, kar pomeni skupaj 8.400 EUR. Subvencijo lahko pridobite za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, ki so dve leti ali več brez prekinitve prijavljeni na zavodu v evidenci brezposelnih. Med njimi bodo prednostno vključevali...