april 2023

Prispevek

Sklenjena je bila nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

V uradnem listu RS št. 46 je bila v petek dne 21. aprila 2023 objavljena težko pričakovana nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (v nadaljevanju KP OP), saj je od prenehanjaprejšnje minilo že kar nekaj let. Sklenila sta jo Sindikat obrti in podjetništva Slovenije kot predstavnik delavcev in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije...

Prispevek

Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov za mikro in mala podjetja

Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo preko Slovenskega podjetniškega sklada ponovno priložnost hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprositi za mikrokredite do višine največ 25.000 evrov za manjše investicije oziroma obratna sredstva. Na voljo je kar 30 milijonov evrov, kar bo številnim podjetjem omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.P7 2023...

Prispevek

Po štirih letih znova sklenjena kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije sta marca dogovorila novo kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo, potem ko je osnovna pogodba prenehala veljati konec 2018. Ob izrazih zadovoljstva z dogovorjenim ob današnjem podpisu nove kolektivne pogodbe so oboji socialni partnerji državo pozvali k ukrepom za razbremenitev plač. Nova kolektivna...

Prispevek

Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sme povečati stroškov dela

Na današnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so članice in člani razpravljali o napovedanih spremembah na področju zdravstva. Soglasni so bili, da pri preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne pristajajo na nikakršne dodatne obremenitve stroškov dela. Prav tako pa pričakujejo večjo zastopanost v skupščini ZZZS, saj delodajalci v zdravstveno blagajno prispevajo 1,5 milijarde evrov. ...

Prispevek

Posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki prihajajo tako iz državnih organov kot tudi raznih združenj in organizacij, pripravilo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Smernice zajemajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili.Smernice, ki so bile...

Prispevek

Podaljšana regulacija cen električne energije

Vlada je na svoji seji, dne 13.4.2023 podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta. Podaljšala je tudi veljavnost uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Vlada je na seji podaljšala veljavnost Uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz sistema. S predlogom nove...

Prispevek

Objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

V Uradnem listu številka 42 z dnem 7.4.2023, so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D). Na novo se opredeljuje informativni list o pogojih in elementih zaposlitve ali dela, izdanega na podlagi soglasja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja ali modre karte EU, ali izdanega na podlagi soglasja za...

Prispevek

Izročitev računa kupcu ponovno obvezna!

V Uradnem listu RS št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B). Spremembe zakona ponovno prinašajo obvezo po izročitvi in zadržanju izdanega računa za zavezanca in kupca. Zavezanec mora izdani račun izročiti kupcu blaga oziroma prejemniku storitve v elektronski ali papirni obliki....

Prispevek

Objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

V Uradnem listu Republike Slovenije dne 3.4.2023 je bil objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Ministrstvo je zakon pripravilo s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah EU zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti. ZČmIS-1 je bil sprejet...

Prispevek

JAVNI RAZPIS P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, katerega predmet so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB...