junij 2023

Prispevek

Do subvencije za nakup e-vozil tudi preko spleta

Na voljo nov e-postopek, ki podjetjem in občanom omogoča oddajo elektronske vloge za subvencijo ob nakupu električnega vozila. EKO sklad za spodbujanje trajnostne mobilnosti dodeljuje nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup novih električnih vozil. Spodbuda je namenjena nakupu okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki zmanjšujejo emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 in druge emisije iz prometa. Pravne...

Prispevek

Ali lahko delodajalec preverja delavca, ko je v bolniškem staležu?

Mnogi delodajalci se obračajo na nas kako pravilno postopati, ko sumijo, da delavec v času bolniškega staleža le-tega krši, bodisi opravlja pridobitno delo, krši navodila osebnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije o ravnanju v času zadržanosti od dela. Odsotnost delavca z dela predvsem dolgotrajna predstavlja za delodajalca velik problem, saj zanj predstavlja do 20...

Prispevek

Znana je višina regresa za leto 2023 po Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti

V Uradnem listu RS št. 67 z dne 22.6.2023 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, ki določajo višino regresa za letni dopust za leto 2023 v višini 1.350 EUR. Navedeno višino regresa pa so dolžni izplačati le delodajalci, ki jih zavezuje Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti oziroma to kolektivno pogodbo upoštevajo na prostovoljni osnovi. Kolektivna pogodba...

Prispevek

Objavljen obrazec pooblastila za nov e-postopek – pridobitev podatkov za obračun nadomestila plače

Od 1. 7. 2023 bodo delodajalci prek portala SPOT lahko dostopali do podatkov FURS za potrebe obračuna nadomestila plače (refundacije) med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov. Uredite pooblastilo za nov e-postopek na portalu SPOT Elektronsko – od 1. 7. 2023 dalje Zakoniti zastopniki, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat), lahko pooblastilo za vaše pooblaščene...

Prispevek

Štipendije: Možno je oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice

Od 19. junija do vključno 22. septembra 2023 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Štipendije za deficitarne poklice v vrednosti 3.675.000 evrov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad...

Prispevek

Pravilno izvajanje videonadzora in njegovo označevanje po ZVOP-2

Podjetja pogosto svoje poslovne prostore zavarujejo z videonadzorom in v zadnjem času so precej pogosta vprašanja, kako pravilno označiti izvajanje takega nadzora, da bo le to v skladu s pravili ZVOP-2 in splošno uredbo. ZVOP-2 podrobneje ureja posamezna vprašanja povezana z vzpostavitvijo in izvajanjem videonadzora v 3. poglavju II. dela, v členih od 76. do...

Prispevek

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini M. Sobota

Mestna občina Murska Sobota je v petek, 16.6.2023 objavila javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za...

Izvedeno predavanje Pravilnika o poklicnih boleznih
Prispevek

Izvedeno predavanje Pravilnika o poklicnih boleznih

V sredo, 14. junija 2023 smo v sodelovanju s predavateljico dr. Andreo Margan dr.med.spec.medicine dela,  prometa in športa, izvedli predavanje na temo novega Pravilnika o poklicni bolezni, ki je vstopil v veljavo 1. maja 2023, ki zaposlenim prinaša možnost potrditve poklicne bolezni. Udeleženci predavanja so se seznanili o novostih, ki jih prinaša nov Pravilnik o...

Prispevek

Spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti MSP

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i. »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti. ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja. ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer: okoljske...

Izvedena delavnica “Pomen pravočasne priprave na prenos podjetja za MSP-je na območju Pomurske regije”
Prispevek

Izvedena delavnica “Pomen pravočasne priprave na prenos podjetja za MSP-je na območju Pomurske regije”

V sodelovanju z OOZ Maribor smo izvedli 5 kontinuiranih delavnic na temo “Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja za MSP-je na območju Pomurske regije”. Na delavnicah so slušatelji pridobili znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki naredili na poti prenosa podjetja, spoznali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje,...