julij 2023

Prispevek

Pomembno o napotitvi voznikov, tudi, če vam blago dostavi prevoznik iz tujine

Tudi, če ste v vlogi naročnika prevoza tujemu prevozniku, morate kot naročnik storitve na področju mednarodnega prevoza pred začetkom izvajanja čezmejne storitve pri tujem ponudniku storitve oziroma tujemu prevozniku pridobiti izjavo o napotitvi, ki jo vloži tuji delodajalec prek javnega vmesnika, povezanega z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in tovorni list CMR, ali drugo...

Prispevek

Na portalu SPOT je omogočen elektronski dostop do podatkov za izračun osnove nadomestila plače

S 1. julijem 2023 je bila na portalu SPOT uvedena nova elektronska storitev – Podatki za izračun osnove nadomestila plače. Delodajalcem, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, je po novem omogočen elektronski dostop do podatkov, s katerimi razpolaga davčni organ, ki jih potrebujejo za pripravo zahtevka in obračuna nadomestila plače v primeru začasne zadržanosti...

Prispevek

Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2022

Rok za vložitev dohodninske napovedi je 31. julij 2023. Zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine so na dom prejeli informativni izračun dohodnine. Pri tem velja opozoriti, da je Finančna uprava RS sestavila in odpremila informativni izračun za vse zavezance za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka. Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za...

Prispevek

Javni poziv 71PO23 kreditiranje okoljskih naložb

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo, začetne naložbe v okoljske...

Prispevek

JAVNI POZIV 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Eko sklad je objavil javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup novih okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni...

Novosti pri refundaciji nadomestila plače
Prispevek

Novosti pri refundaciji nadomestila plače

S 1. 7. 2023 je bila na portalu SPOT uvedena nova elektronska storitev  – Podatki za izračun osnove nadomestila plače. Delodajalcem je po novem omogočen elektronski dostop do podatkov, ki jih potrebujete za pripravo zahtevka in obračuna nadomestila plače v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov za nove delavce. Podrobnejše informacije o vsebini...