avgust 2023

Prispevek

Roki za podajo nekaterih vlog iz interventne zakonodaje za oškodovane v poplavah se iztekajo

Za uveljavitev nekaterih pravic iz interventne zakonodaje za oškodovane v poplavah je relavanten že datum 28. 8. 2023 (ponedeljek), za nekatere druge pa 1. 9. 2023 (petek). Skupna značilnost navedenih rokov je, da so prekluzivne narave, kar pomeni, da bo vloga zavržena, če bo podana po izteku teh rokov. Upoštevajoč navedeno, opozarjamo na pravočasno podajo...

Prispevek

Donacije za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023 – dodatno zmanjšanje davčne osnove

Glede na ogromno škodo, ki so jih v letošnjem letu povzročile vremenske ujme, je bil v Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10.8.2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11.8.2023. Zakon med drugim določa Začasni ukrep dodatne olajšave za leto 2023 na področju...

Prispevek

Predlaganje REK obrazcev na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ter o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalec poroča na REK-O obrazcu. REK-O obrazec delodajalec davčnemu organu predloži na dan izplačila, pri čemer osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost vključuje v polje P01 in jo...

Prispevek

Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Rok za posredovanje ocene škode je petek, 1....

Prispevek

Omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav

ZRSZ obvešča, da je od danes, 17. avgusta, od 8. ure na Portalu za delodajalce omogočena predložitev vloge za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile ali začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav. Od 17.8.2023 lahko vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo elektronsko predložite na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Vlogo predložite...

Prispevek

Kako pravilno izpeljati postopek čakanja na delo

Eden od ukrepov na področju dela, ki ga omogoča interventna zakonodaja, ki je začela veljati danes, je tudi ukrep čakanja na delo. Ukrep sicer ni bil sprejet v takšni meri kot smo pričakovali v delodajalskih asociacijah, saj smo predlagali, da bi bili delodajalci, ki so absolutno poplavljeni, bili upravičeni do 100 % povrnitve nadomestil plač,...

Prispevek

ZOPNN-F: Začasni ukrep pomoči za samozaposlene

V Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10.8.2023, je bila objavljena novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki začne veljati z današnjim dnem, torej z dnem 11.8.2023. Novela v povezavi z začasnimi ukrepi pomoči za samozaposlene določa: Upravičenci Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija...

Prispevek

ZOPNN-F : Začasni ukrep na področju enkratne solidarnostne pomoči

V Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10.8.2023, je bila objavljena novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki začne veljati z današnjim dnem, torej z dnem 11.8.2023. Novela v povezavi z začasnimi ukrepi  na področju enkratne solidarnostne pomoči določa: Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu...

Prispevek

ZOPNN-F: Začasni ukrep dodatna olajšava za donacije za leto 2023

V Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10.8.2023, je bila objavljena novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki začne veljati z današnjim dnem, torej z dnem 11.8.2023. Novela v povezavi z začasnimi ukrepi  na področju dodatne olajšave za donacije za leto 2023 določa: Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb...

Prispevek

Pojasnila z delovnopravnega vidika glede 14. avgusta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je določil, da se 14. avgust v letu 2023 določi kot dela prost dan. V zvezi s tem objavljamo pojasnila z delovnopravnega vidika. Z vidika pravic in obveznosti v delovnem razmerju se na dela proste dneve in praznike vežejo določene posebnosti. Zakon o delovnih...