september 2023

Srečanje s predstavniki FURS Murska Sobota
Prispevek

Srečanje s predstavniki FURS Murska Sobota

Vsi poslovni subjekti se v svojem delovanju redno srečujejo s Finančno upravo RS, ki deluje kot organ  v sestavi Ministrstva za finance Republike Slovenije. Učinkovito in pošteno pobiranje dajatev v najširšem pomenu je ena temeljnih dejavnosti državne uprave in hkrati garancija za ohranjanje socialnih pravic in finančne suverenosti Republike Slovenije. Finančna uprava RS je zavezana...

Izvedena jesenska ekskurzija obrtnikov in podjetnikov
Prispevek

Izvedena jesenska ekskurzija obrtnikov in podjetnikov

Letošnja jesenska ekskurzija obrtnikov in podjetnikov pri OOZ M. Sobota je potekala od 8. – 10.9.2023 po deželi Salzburški in Bavarski. V treh dneh skupnega druženja, so si udeleženci ogledali rudnik soli Hallein pri Salzburgu, dvoren Hellbrunn, ki se ponaša s svojim obsežnim parkom, očarljivim živalskim vrtom in svetovno znanimi igrami vode njegovih fontan, jezero...

Prispevek

JAVNI POZIV 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Eko sklad je objavil javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe. Upravičenci so vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register...

Prispevek

Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov. Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu in trenutno še...