oktober 2023

Prispevek

Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Družba Borzen, d.o.o. je v Uradnem listu RS, št. 109/2023 z dne 27.10.2023 objavila Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Predmet javnega...

Izvedena strokovna ekskurzija frizerjev v Beograd
Prispevek

Izvedena strokovna ekskurzija frizerjev v Beograd

Člani sekcije frizerjev pri OOZ M. Sobota so se skupaj z drugimi člani iz različnih OOZ, udeležili strokovne ekskurzije z ogledom Mednarodnega sejma frizerstva in kozmetike, Dodir Pariza v Beogradu. Ekskurzija je potekala 22. in 23. oktobra 2023. Poleg sejma so si udeleženci ogledali še znamenitosti Beograda in Sremske Mitrovice ter se domov vrnili z...

Prispevek

Nadzor hrupa zvočnih naprav, ki jih zunaj stavbe uporabljajo lokali

Inšpekcija za okolje med drugim nadzira spoštovanje določil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom. Uredba določa vire onesnaževanja okolja s hrupom in obveznosti, ki jih imajo upravljavci virov hrupa. Vsak upravljavec vira hrupa, ki upravljajo z napravami,...

Izveden seminar Kako voditi in hraniti kadrovske evidence po spremembi zakona
Prispevek

Izveden seminar Kako voditi in hraniti kadrovske evidence po spremembi zakona

Glede na vrsto sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, smo v ponedeljek, 9.10.2023 izvedli seminar na temo Kako voditi in hraniti kadrovske evidence po spremembi zakona, na katerem so se slušatelji seznanili o obveznih kadrovskih evidencah, personalni (osebni) mapi delavca, načinu vodenja kadrovskih evidenc, hrambi kadrovskih evidenc, prekrških pri vodenju kadrovskih...

Prispevek

Ali se delavcu na solidarnostno soboto obračuna tudi dodatek za nadurno delo?

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki velja od 2.9.2023 dalje, je uredil tudi začasni ukrep solidarnostne delovne sobote. Ker gre pri organiziranju dela na solidarnostne delovne sobote za odstop od nekaterih določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) o nadurnem delu, se zastavlja vprašanje, ali se delavcu pri delu na...

Praznovanje 55. obletnice Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota
Prispevek

Praznovanje 55. obletnice Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota

Ob 55. obletnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, je bilo v sklopu prireditve v petek, 6. 10. 2023 v Kulturnem domu Beltinci, vzdušje več kot svečano. Prireditev je zaznamovala bogata zgodovina obrtništva v regiji, saj je prvo združenje obrtnikov bilo ustanovljeno že leta 1968. Ob tej priložnosti so bila podeljena številna jubilejna priznanja za dolgoletno...

Prispevek

Sodobni izzivi zaposlovanja

Cilj vsakega podjetja je rast in temu sledi tudi iskanje delovne sile. V zadnjem obdobju je rast omejena z razpoložljivostjo delovne sile. Zaradi tega morate veliko časa posvetiti iskanju delovne sile, saj je te vse manj. Glede na vse izkušnje, ki jih doživite ob tem, si naberete prenekatere izkušnje, ki jih morate s pridom izkoristite...