december 2023

Prispevek

Kaj prinaša Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih oseb (ZIUZDS)?

Interventnim zakonom kar noče biti konca. Tako je bil pred dnevi sprejet še eden v nizu takih, ki delodajalcem dviga pritisk zaradi dodatnih obremenitev in sicer Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, ZIUZDS (v nadaljevanju interventni zakon), ki je po podanem vetu Državnega sveta dobil potrebno...

Prispevek

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Vse zdravstvene storitve, ki so bile opravljene oziroma so se pričele izvajati do vključno 31. 12. 2023 (npr. hospitalizacije) ter vsa zdravila in medicinski pripomočki, izdani do vključno 31. 12. 2023, se zagotavljajo v breme...

Prispevek

Kaj morata vedeti upnik in dolžnik o novostih, ki jih v osebni stečaj prinaša novela zakona?

Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP-H) je močno posegla tudi v osebni stečaj in odpust obveznosti. Cilj zakonodajalca je bil izboljšati poplačilo upnikov in urediti postopek tako, da bo v njem ustrezno varovan tudi dolžnikov položaj. Ob prvem branju se zdi, da so spremembe predvsem v korist...

Uspešno zaključeno srečanje mojstric in mojstrov Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota
Prispevek

Uspešno zaključeno srečanje mojstric in mojstrov Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota

Na OOZ Murska Sobota smo včeraj, 7.12.2023 uspešno izvedli srečanje mojstric in mojstrov OOZ M. Sobota. Dogodek je združil mojstrice in mojstre, člane zbornice in druge cenjene goste, s ciljem praznovanja obrtniških dosežkov, povezovanja članov zbornice in izmenjave znanj. Udeležence srečanja je pozdravil poleg predsednice OOZ M. Sobota, Verice Banfi tudi župan Mestne občine M....

Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil
Prispevek

Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil

Novosti, povezane z ekologijo, ki jih uvajamo v vsakdanje življenje, predstavljajo tudi poslovne priložnosti v gospodarstvu. Vendar pa je za uvajanje novosti potrebno znanje, da se zagotovi varnost vseh vključenih. Zato smo pripravili predstavitev aktualnih vsebin s področja elektrifikacije vozil, ki jih mora poznati vsak uporabnik in tisti, ki se poslovno ukvarja z avtomobili. Za...