januar 2024

Prispevek

On-line usposabljanje ABC podjetništva 2024

Vse podjetnike začetnike vljudno vabimo, da se udeležite on-line usposabljanj ABC podjetništva, ki se bodo izvajala v okviru regijskih točk SPOT Svetovanje in bodo v letošnjem letu potekala v petih regijah – Gorenjska, Osrednjeslovenska, Savinjska, Podravje in Goriška. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki ne glede na regijo iz katere prihajate. KOMU SO USPOSABLJANJA NAMENJENA? Usposabljanje je namenjeno vsem...

Prispevek

Previdno pri obračunu nadomestila plače

Z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanim vsebin (ZIUZDS) so bile spremenjene tudi določbe na področju obračuna nadomestil plač. Od 1. 1. 2024 se nadomestila plače refundira v breme ZZZS od 31. delovnega dne dalje tudi za razloge odsotnosti 01 – bolezen, 02 – poškodba izven dela...

Prispevek

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka in akontacije dohodnine

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Objavljamo obvestilo glede obračuna OZP in obračuna akontacije dohodnine. Republika Slovenija (MORS) je prednostno zavezanec za plačilo OZP za vojne invalide, vojne veterane, žrtve vojnega nasilja (vojne upravičence), ki so pravico...

Prispevek

Revalorizacija nadomestil IPF

Skladno s Skupnim sporazumom za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov[1] (Ur. l. RS, št. 167/2021; »Skupni sporazum«) je IPF, k.o. upravičen letno opraviti revalorizacijo zneskov nadomestil iz Skupnega sporazuma. Revalorizirane zneske pa...

Prispevek

Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko spletnih platform?

Na podlagi Direktive Sveta (EU) 2021/514 (DAC7), bo Finančna uprava v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v letu 2023. Z Direktivo DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021, je bila uvedena obveznost poročanja za operaterje platform o prodajalcih, ki preko...

Prispevek

Sprememba višine nadomestil za storitve AJPES

AJPES na podlagi 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) opravlja določene storitve, kot so: 1. javna objava letnega poročila gospodarske družbe, zadruge ali samostojnega podjetnika posameznika na spletnem portalu AJPES oz. 2. izročitev kopije ali izpisa letnega poročila, javno objavljenega na spletnem portalu AJPES. V ta namen ima tudi sprejeto tarifo, ki določa nadomestila, ki jih...

Prispevek

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V Uradnem list RS št. 2 z dne 12.1.2024 so objavljene Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, ki so dostopne na povezavi TU (stran 97). Spremembe in dopolnitve bodo začele veljati naslednji dan po objavi, to je 13.1.2024, uporabljajo pa se od 1.1.2024 dalje. Dodatek za delo na oddaljenem gradbišču Spreminja se 1. odstavek 68. člena...

Prispevek

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnost trgovine Slovenije

V Uradnem list RS št. 2 z dne 12.1.2024 je objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki je dostopen na povezavi TU (stran 99).  Aneks se začne uporabljati s 1.1.2024. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije ima razširjeno veljavnost, kar pomeni, da zavezuje vse delodajalce, ne glede na članstvo v delodajalskih organizacijah, podpisnicah te kolektivne...