marec 2024

Okrogla miza o dejavnosti poklicne orientacije v čezmejni regiji
Prispevek

Okrogla miza o dejavnosti poklicne orientacije v čezmejni regiji

Kot partner v projektu »Right Skills 4U«, smo v ponedeljek, 18. 3. 2024 izvedli on line OKROGLO MIZO O DEJAVNOSTI POKLICNE ORIENTACIJE V ČEZMEJNI REGIJI. Na okrogli mizi so sodelovali karierni svetovalni delavci, pedagogi in ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter projektni partnerji z obeh strani meje. Prisotna je bila tudi skrbnica projekta Right Skills...

Prispevek

V katerih primerih mora delodajalec zaposliti invalida?

Ob upoštevanju novele  Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, štev. 87/2011), s sprejemom Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov( Ur. list RS, štev. 21/14 in nasl.) ter imenovanjem Komisije za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu, so bili s 1. januarjem 2006 izpolnjeni vsi formalni pogoji, za...

Prispevek

Smernice nadzorov inšpektorjev Inšpektorata za okolje in energijo v letu 2024

V strateških usmeritvah inšpektoratov, ki jih je potrdila vlada, Inšpektorat za okolje in energijo v letu 2024 načrtuje 6950 nadzorov. Izvedli bodo tudi sedemnajst akcij usmerjenih nadzorov. Inšpekcija za okolje Inšpekcija za okolje v letu 2024 načrtuje 5500 inšpekcijskih pregledov. Približno polovica jih bo izvedenih po vnaprej določenem letnem načrtu dela Inšpekcije za okolje, preostali...

Prispevek

Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2024

Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih...

Prispevek

Izvedena delavnica Monter-serviser “Ambasador podjetja”

V sodelovanju s podjetjem IZZA d.o.o. smo v sredo, 20. marca 2024 izvedli delavnico na temo Monter-serviser “Ambasador podjetja”, na kateri so se udeleženci seznanili z osnovami psihologije, reševanjem konfliktov s strankami, komunikacijo med sodelavci, ter tako spoznali, da je za uspešnost podjetja odvisna od zaposlenih, katerih strokovnost in kulturno obnašanje sta zelo pomembni.  

Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb
Prispevek

Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb

Novosti, povezane z evidentiranjem delovnega časa velike preglavice povzročajo predvsem tistim delodajalcem, ki svoje storitve opravljajo na terenu. Kako pravilno določiti delovni čas in ga evidentirati, kaj se všteva v delovni čas, je v teh primerih zelo težko. Prav tako je težka opredelitev, katera kolektivna pogodba velja za podjetje in ali katero kljub vseeno uporabljati....

Izvedena delavnica Vodenje manjših delovnih skupin
Prispevek

Izvedena delavnica Vodenje manjših delovnih skupin

V sredo, 13.3.2024 smo v sodelovanju s podjetjem IZZA d.o.o., izvedli delavnico Vodenje manjših delovnih skupin, na kateri so se udeleženci seznanili, kaj je pomembno, da nekdo postane dober vodja,  kakšne sposobnosti mora imeti in od česa je odvisna učinkovitost vodenja ljudi.  

Prispevek

Usposabljam.se 2024-2025

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2024 – 2025. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela. Javno povabilo vsebuje dve vrsti lokalnih programov usposabljanja: Usposabljanje na delovnem mestu+ (v nadaljevanju: UDM+) in Usposabljamo lokalno, ki sta vsebinsko in v...

Prispevek

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024

S pričujočim javnim razpisom MGTŠ spodbuja uvedbo okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, gorske in kongresne centre, do najvišjega zneska 3.500,00 EUR na pridobljeni znak. Znesek zadošča za pokritje stroškov certificiranja kateregakoli izmed okoljskih/trajnostnih znakov. Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve,...

Srečanje in delavnica za gradbince
Prispevek

Srečanje in delavnica za gradbince

Za člane gradbenih sekcij smo na OOZ M. Sobota v četrtek, 7.3.2024, pripravili delavnico Kako pravilno določiti in evidentirati delovni čas v gradbeništvu, ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb. Očitno je tema še kako aktualna, saj se storitve v teh dejavnostih izvajajo na specifičen način in je upoštevanje vseh zakonskih pravil zelo težko uskladiti. Delavnico je...