junij 2024

Prispevek

Kdaj pridobiti enotno dovoljenje za napotene delavce?

To vprašanje se še vedno pogosto zastavlja s strani tujih delodajalcev, ki želijo opravljati čezmejno storitev v Republiki Sloveniji. Pridobitev ustrezne dokumentacije za tuje napotene delavce je v praksi še vedno težava, sploh kadar tuji delodajalec napotuje državljane tretjih držav, ki so že pridobili ustrezna dovoljenja v eni od držav EU. V praksi se še...

Izvedli smo obrtniški piknik
Prispevek

Izvedli smo obrtniški piknik

V petek, 14.6.2024 je OOZ M. Sobota pripravila obrtniški piknik, pod brajdami Gostilne “Na jasi” v Bodoncih. Zahvaljujemo se vem, ki ste prispevali k nepozabnemu druženju.  

Prispevek

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Pravilnik o ročnem premeščanju bremen je bil med podjetniki sprejet z negativnimi odzivi, predvsem zaradi dodatnih obremenitev in zahtev za podjetja. Pa vendar, če ste se seznanili z njegovo vsebino in jo prenesemo v svoje podjetje in na sebe, bi se na koncu lahko strinjali, da prinaša tudi korist podjetju na dolgi rok. Skoraj stalnica...

Prispevek

Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo

Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo Ministrstvo za finance je v javno obravnavo na portalu eDemokracija predložilo prvi paket predlogov davčnih sprememb, s katerim želijo podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost. Zainteresirana javnost lahko komentarje na predloge odda do 3. julija 2024, povezave so spodaj....

Prispevek

N A J A V A   R A Z P I S A MO M. Sobota

Obveščamo vas, da bo dne 28. 6. 2024 v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih...

Prispevek

Vavčer za patente, modele, znamke

Slovenski podjetniški sklad je objavil vavčer za patente, modele, znamke. Z vavčerjem se želi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k varstvu intelektualne lastnine z namenom: prispevati k rasti in ugledu podjetja krepitvi konkurenčnosti krepitvi tržnega položaja Podjetja lahko s pomočjo vavčerja sofinancirajo upravičene stroške, ki se nanašajo na: pripravo prijave patenta, modela, znamke prijave...

Prispevek

Prispevki ob zaposlitvi in/ali izvajanju dejavnosti v več državah Evropskega gospodarskega območja

Uredba 883/2004 (ES) in Uredba 987/2009 (ES) med drugim urejata pristojnost in sodelovanje med državami v evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju EGP) na področju socialne varnosti za osebe, ki so zaposlene v več državah. Poleg predpisov o prispevkih, uredbi urejata tudi določbe o zdravstvenem, pokojninskem in nezgodnem zavarovanju. V nadaljevanju si lahko preberete, v kateri državi se plačuje...

Prispevek

Omrežnine za električne odjemalce do oktobra ostajajo nespremenjene

Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine. Na podlagi izčrpnega poročila o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem je svet agencije na predlog vodstva agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne...

Prispevek

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je z izvajalcem razpisa, Slovenskim podjetniškim skladom objavilo razpis, katerega namen je: spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti potencial slovenske strateške surovine (lesa) spodbuditi investicije mikro podjetij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo poslovanja ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.  Višina...

Prispevek

Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, e-BOL

RAVNANJE DELAVCEV V PRIMERU POŠKODBE PRI DELU Kot vam je znano, morajo delodajalci v primeru delavčeve nezgode in poškodbe pri delu od 1. septembra 2022 dalje izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu prek sistema SPOT, izvajalci zdravstvenih storitev (izbrani osebni zdravniki) pa morajo izpolniti zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in...