julij 2024

Prispevek

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov in/ali storitev MSP na mednarodnih sejmih v letih 2024-2028 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP in/ali možnosti uvajanja izdelkov/storitev na tujih trgih in/ali povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP s tujimi partnerji. Na razpis lahko kandidirajo  mikro, mala in srednje velika podjetja: ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge...

Prispevek

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za letu 2025 in 2026

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis, katerega predmet je izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026. Ponudniki subvencionirane študentske prehrane so lahko: Pravne in fizične osebe (kot so d.o.o., s.p., so.p.). Sem spadajo restavracije in gostilne, samopostrežne restavracije, okrepčevalnice in podobni obrati, gostišča, turistične kmetije,...

Prispevek

Ali je res potrebno izkoristiti dva tedna letnega dopusta v kosu?

Vsako leto se pred poletjem pojavijo vprašanja tako delodajalcev kot delavcev, ali morajo dejansko izkoristiti letni dopust v trajanju dveh tednov v kosu. Delodajalci bi namreč želeli ustreči delavcem pri njihovih (celo pisnih) prošnjah, da izkoristijo letni dopust v več krajših obdobjih, pri tem pa jih skrbi, ali je takšni prošnji sploh mogoče prisluhniti in...

Prispevek

Razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je v petek, 28.6.2024 objavila javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024.   Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis...