Loading Dogodki
28. januarja ob 10:00 - 14:00

Vsako leto je potrebno narediti in izvesti zaključek poslovnih knjig ter ugotoviti računovodski rezultat in na tej osnovi tudi zaključni davčni obračun. Zato tudi letos organiziramo seminar

Davčni obračun za leto 2020

 ki bo

 v četrtek, 28. januarja 2021, ob 10.00 uri

preko programa ZOOM

Seveda je poleg vsega potrebno preveriti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in posamezne ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Leto 2020 je za vse organizacije posebno. Zaradi tega je potrebno posebej preveriti, ali je državna pomoč pravilno evidentirana in kaj je potrebno narediti, če jo bo potrebno vrniti v letu 2021.

Na seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu.

Vsebina seminarja:

 1. Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve).
 2. Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve?
 3. Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo. Na kaj moramo paziti, koliko lahko ali ne plačamo davka?
 4. Pregled in kontrola posameznih postavk, kot so: terjatve, zaloge, DDV, potni nalogi ipd. in kakšen vpliv imajo na davčni obračun z vidika priznanih in nepriznanih prihodkov in odhodkov.
 5. Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020.
 6. Knjiženje državnih pomoči za oprostitev plačila prispevkov.
 7. Temeljni dohodek samozaposlenih in njigovo knjiženje.
 8. Vpliv državne pomoči na računovodski in davčni obračun za leto 2020.
 9. Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.
 10. Pomoč države za fiksne stroške.
 11. Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

Seminar bo trajal 4 ure z vključenim 15 minutnim odmorom.

Vodila ga bo doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., ki je samostojna podjetnica in se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem na področju računovodstva, financ, podjetništva in davkov. Povezuje teorijo in prakso, ki jo potrebujejo računovodski delavci pri svojem delu. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Sodeluje z mnogimi podjetji in Območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami Slovenije ter področnih zbornicami GZS.

Cena seminarja znaša 62 EUR. Za člane OOZ M. Sobota in njihove zaposlene znaša (ob poravnani članarini) cena 20 EUR. Razliko sofinancira zbornica.

Prijave sprejemamo do 25.01.2021 na mail: ooz.ms@ozs.si ali na tel: 02/521 40 10. Prijavnica Davčni obračun za leto 2020

Ker bo seminar potekal preko programa ZOOM vas prosimo, da nam svojo prijavo pošljete na izpolnjeni prijavnici z navedbo e-pošte, na katero vam bomo dan pred izvedbo poslali povezavo za dostop.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec

  Več informacij

  OOZ Murska Sobota