20 URNA OZS ŠOLA RAČUNOVODSTVA: Na hiter način se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva – 3 srečanja

Loading Dogodki
17. junija ob 9:00 - 19. junija ob 17:00


Delo računovodje je raznoliko in zelo zahtevno. Poleg knjiženja poslovnih dogodkov, sestavljanja poročil za notranje in zunanje uporabnike, poročanja pristojnim inštitucijam, sodelovanja z revizorji in inšpektorji, nemalokrat opravlja tudi vlogo davčnega svetovalca. Kje pridobiti osnovna znanja? Vabimo vas, da se nam pridružite na tri dnevnem izobraževanju in osvojite ter nadgradite znanja s področja računovodstva.

20-urna strokovna računovodska delavnica po novih SRS 2024:

Z našim 20 urnim izobraževanjem, v obliki predavanj in praktičnih delavnic, boste pridobili, potrdili in nadgradili znanja s področja računovodstva.

Datumi izvedbe:

 • Ponedeljek, 17.06.2024, od 9.00 do 15.00 ure, učilnica OZS
 • Torek, 18.06.2024, od 9.00 do 15.00 ure, učilnica OZS
 • Sreda, 19.06.2024, od 9.00 do 14.30 ure, učilnica OZS
V šoli računovodstva, kjer bomo teorijo povezali s prakso in se naučili:
 • knjižiti najpogostejše poslovne dogodke
 • obračunati plače in prispevke za samostojne podjetnike
 • obračunati ostale dohodke fizičnih oseb (najemnina, avtorski honorar, podjemna pogodba, ..)
 • voditi materialno knjigovodstvo
 • sestaviti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
 • izdelati davčni obračun in
 • voditi DDV evidence
Program računovodske šole:

Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja, predpisana s SRS 2024. V teoretičnem delu izobraževanja bomo spoznali načela pripoznanja, merjenja, vrednotenja in odprave pripoznanja posameznih računovodskih kategorij. Praktični del izobraževanja je namenjen knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov, pripravi različnih obračunov in izdelavi letnega poročila. Vse skupaj pa bomo začinili še z davki.

Program računovodske šole obsega:

1. Temeljna načela računovodenja, vrednotenja in vrste računovodskih izkazov
2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine
3. Zaloge, terjatve, dolgovi, rezervacije in razmejitve
4. Finančne naložbe in kapital
5. Stroški, odhodki in prihodki
6. Davčne osnove (davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodkov iz dejavnosti, davek na dodano vrednost, dohodnina)

Komu je namenjeno izobraževanje?
Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa računovodjem, knjigovodjem, vodjem računovodskih servisov, vodstvenim delavcem in ostalim, ki jih računovodstvo zanima. Namenjena je gospodarskih družbam in samostojnim podjetnikom, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS.

Izobraževanje bo vodila:

Jasmina Malnar Molek davčna svetovalka OZS
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 31 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.
Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka in predavateljica

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt…):

 • Obvezna je spletna prijava na dogodek
 • Kotizacija vključuje udeležbo, stroške organizacije in gradivo.
 • Od 8:45 do 9:00 registracija, odmor po dogovoru
 • Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 – davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 • Potrdilo o plačilu pošljite na e-naslov izobrazevanje@ozs.si oziroma ga priložite ob registraciji.
 • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 • Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 3 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije (priprava gradiva in drugi administrativni stroški). Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • Seminar bo organiziran za minimalno 6 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav do 3 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Dodatne informacije: Tajništvo svetovalnega in izobraževalnega centra OZS: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 553, 01 5830 504.
Vljudno vabljeni!

Prijava na dogodek

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec

  Več informacij

  OOZ Murska Sobota