Seminar: Računovodsko spremljanje gradbenih projektov

Loading Dogodki
10. novembra ob 9:00 - 13:00

Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov. Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) in računovodsko-obračunska obdobje se razlikujejo od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu gradbenih projektov je pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Pri ugotavljanju poslovnega izida je potrebno izpolniti pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oz. stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na stopnjo dokončanosti. Pomembne so tudi vrste garancij (storitvenih in plačilnih) in odvisno kdo jih zahteva.

Da bi se seznanili s specifikami računovodenja v gradbeni dejavnosti, organiziramo seminar

Računovodsko spremljanje gradbenih projektov, ki bo potekal

v sredo, 10. novembra 2021

ob 9.00 uri na OOZ M. Sobota, Lendavska ulica 33.

(V kolikor izvedba zaradi takrat veljavnih omejitev ne bo možna,

bo seminar potekal preko programa ZOOM)

Vsebina seminarja:

 1. Evidentiranje prihodkov od prodaje
 • Knjiženje izdanih računov za gradbene situacije
 • Knjiženje dobropisov
 • Knjiženje predujmov
 • Knjiženje situacij podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje prihodkov po SRS 15 (male gospodarske družbe, s. p. in velike gospodarske družbe in s. p.)
 1. Evidentiranje in vodenje zalog
 • Evidentiranje materiala
 • Evidentiranje polproizvodov, dokončanih projektov
 • Evidentiranje inventurnih primanjkljajev
 1. Stroškovno spremljanje projekta
 • Stroškovna mesta in stroškovni nosilci
 • Knjiženje prejetih računov od podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje stroškov
 • Določanje stopnje dokončanosti gradbenih projektov
 1. Kalkulacija cene gradbene storitve
 • Lastna cena glede na naravne vrste stroškov
 • Kalkulacija prodajne cene
 • Obračun DDV po ZDDV-1
 • Obračun DDV po 76a. členu ZDDV-1
 1. Vodenje osnovnih sredstev v gradbeni organizaciji
 • Nabava osnovnih sredstev
 • Izdelava osnovnega sredstva v lastni režiji – davčni in računovodski vidik
 1. Obdavčitev gradbenih del
 • Davek na dodano vrednost
 • Davek od dohodka pravnih oseb
 1. Knjigovodsko spremljanje garancij
 • Vrste prejetih in izdanih storitvenih garancij
 • Vrste prejetih in izdanih plačilnih garancij
 • Evidentiranje stroškov garancij
 1. Odgovori na vprašanja

Seminar bo trajal 5 šolskih ur, z vključenim 30 minutnim odmorom.

Izvajalka seminarja: doc.dr.Lidija Robnik, univ.dipl.ekon..

Cena seminarja znaša 90 EUR. Za člane OOZ M. Sobota in njihove zaposlene  (ob poravnani članarini) je cena  40 EUR. Za člane ostalih pomurskih OOZ je cena 50 EUR.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na TRR OOZ M. Sobota št.: 0234 0001 8180 608. Namen plačila: OTHR.

Prijave do 3. 11.  2021 na mail: ooz.ms@ozs.si,  na podlagi priložene prijavnice ali na tel.: 02/521 40 10.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

PRIJAVNICA 10.11.2021

 

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec  Več informacij

  OOZ Murska Sobota