Usposabljanje Davčno računovodska šola

Loading Dogodki
7. oktobra ob 9:00 - 13:00

V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas vabimo na brezplačno usposabljanje

 

DAVČNO RAČUNOVODSKA ŠOLA

ki bo potekalo 

v sredo, 30. septembra 2020, s pričetkom ob 9.00 uri in

v sredo, 7. oktobra 2020, s pričetkom ob 9.00 uri

preko programa ZOOM.

 

Organizacije morajo obvezno evidentirati vse poslovne dogodke v obdobju, ki nastanejo. Za pravilno evidentiranje je potrebno knjigovodske listine najprej preveriti in jim omogočiti verodostojnost – le kaj to pomeni za notranji in zunanji nadzor? Pravilne knjigovodske listine in njihovo evidentiranje v poslovne knjige so podlaga za pravilni davčni obračun poslovanja. Kako je potrebno evidentirati ter računovodsko in davčno spremljati nabavo opredmetenih osnovnih sredstev, materiala in trgovskega blaga. Kakšno je obravnavanje z vidika DDV in davčno priznanih odhodkov? To vam želimo v naši kratki šoli predstaviti ter na kaj morate biti pozorni. Prihaja konec poslovnega leta, kako je s pripravami in izvedbo inventure ter kako obravnavati inventurne razlike (kraje, kalo ipd.).

Pomembno je upoštevati računovodska pravila ter spremljati novosti, ki se na tem področju nikoli ne ustavijo. Radi bi vam pokazali odgovore na primerih dobrih praks oziroma vam ponudili odgovore na vaših poslovnih primerih in dilemah.

Leto 2020 je “zelo bogato z izrednimi primeri” s poslovnimi nepredvidljivimi dogodki in je prav, da osvežimo znanje za njihovo pravilno evidentiranje in na koncu pravilnim poročanjem. To so področja z vidika stroškov dela, dolgoročnih sredstev, materiala in storitev ter neplačanih obveznosti in terjatev. Kaj narediti z njimi, jih oslabiti, odpisati, tožiti in kdaj zastarajo? Vse o tem vam bomo predstavili na primerih dobrih praks.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na deset urni davčno računovodski šoli, v kateri boste izvedeli več na konkretnih primerih.

Program usposabljanja:

 • Nabava, vrednotenje dolgoročnih sredstev (neopredmketena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine) po SRS 2016, amortizacija, naknadna vlaganja in vzdrževanje.
 • Nabava materiala, storitev in blaga  doma, pridobitev iz EU in uvoz iz tretjih državah.
 • Obveznosti do dobaviteljev, dobropisi, popusti, zastaranje ipd.
 • Računovodski in davčni vidik inventurnih razlik, kalo ipd.
 • Terjatve, odpisi ali oslabitve terjatev, dobropisi, popusti, zastaranje ipd.
 • Stroški poslovanja in njihovo razmejevanje (časovne razmejitve, rezervacije).
 • Stroški dela zaposlenih, prispevki samostojnega podjetnika ipd.
 • Temeljni dohodek, odlog ali odpis prispevkov zaposlenih in samostojnega podjetnika.
 • Obračun in vodenje potnih nalogov službenih poti (samostojni podjetnik, zaposleni).
 • Obveznosti do bank, obresti, odplačila ipd.
 • Računovodski stroški in prihodki ter davčno priznani stroški in prihodki.
 • Davčne olajšave pri obračunu davka iz dejavnosti ali poslovanja d. o. o.
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov.
 • Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev.

Trajalo bo oba dneva od 9.00 do 13.00 ure z vključenim odmorom.

Predavateljica

Usposabljanje bo vodila doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., ki je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem na področju računovodstva, financ, podjetništva in davkov. Povezuje teorijo in prakso, ki jo potrebujejo računovodski delavci pri svojem delu. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih.

Usposabljanje je namenjeno računovodjem in podjetnikom ter vsem, ki jih vsebina zanima.

Prijave

Prijave sprejemamo do 24.09.2020 oz. do zapolnitve mest na mail: renata.stanko@ozs.si ali  sonja.erjavec@ozs.si oziroma na tel: 02/521 40 10 ali 041 747 550.

Vabljeni vsi, ki želite utrditi svoje znanje oziroma izvedeti novosti, ki so se pojavile z letošnjim letom.

 

Usposabljanje je za udeležence brezplačno.

 

Rezervirajte si čas in se nam pridružite. Sigurno boste izvedeli kaj novega!

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec

Več informacij

OOZ Murska Sobota