Javni poziv samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi za brezplačno dodelitev zaščitnih mask

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavila javni poziv, s katerim poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.

Namen in cilj javnega poziva je razdelitev 5 mio zaščitnih mask za splošno uporabo brez certifikata za omogočitev poslovanja s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske se razdelijo na naslednji način:

  • za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in

za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega!

Na poziv se lahko prijavijo:

  1. Samozaposleni, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl., ZPIZ-2).
  2. Mikro podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 31. 12. 2020, pri čemer se kot število zaposlenih upoštevajo podatki ZZZS. V kolikor OZS ugotovi, da podatki o številu zaposlenih navedeni v vlogi niso skladni s podatki ZZZS, OZS upošteva slednje.

Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila »samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi«, ki ga je OZS objavila dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni.

Za točnost podatkov na prijavnem obrazcu odgovarja prijavitelj. Evidentirana bo le tista prijava, ki bo s strani prijavitelja potrjena.

Obravnavana bo vloga, ki:

  • je oddana preko spletni strani ozs.si/maske
  • vsebuje v celoti izpolnjen obrazec.

Dodelitev zaščitnih mask upravičencu pomeni, da je prejel državno pomoč. Vrednost 150 kom mask je 78 eur brez DDV.

Poziv je odprt do vključno 22. 1. 2021. Ob večjem številu prijav se lahko poziv zapre prej.

Vse dodatne informacije lahko pridobite preko elektronske pošte na naslovu info@ozs.si.

Celotno besedilo poziva najdete tukaj