Testiranje novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi ZIUZEOP