Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Državni zbor R Slovenije je na svoji seji, dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Zakon prične veljati 1.6.2020.

ZIUOOPE sprejet v DZ