Izvajanja ukrepov iz prvega poglavja 20.a člena ZIUZEOP

23. JULIJ 2020  |   Tadeja Bučar


Ministrstvo za finance je v dokumentu številka 449-37/2020/1 z dne 14.7.2020 pripravilo pojasnila v povezavi z izvajanjem 20.a člena  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Več na povezavi v dokumentu Ministrstva za finance.