Sprememba Javnega razpisa COVID 19 za nakup zaščitne opreme

Obveščamo Vas, da je prišlo do spremembe Javnega razpisa COVID 19 za nakup zaščitne opreme, po katerem so bila upravičena prvotno samo podjetja z vsaj 5 zaposlenimi.

Po spremembi ni več omejitev glede števila zaposlenih, kar je bila tudi zahteva OZS in dodano je, da lahko vlogo vlaga pooblaščena oseba, s tem da priloži podpisano pooblastilo.

 

Objava javnega poziva je bila v Ur. l. RS, št. 93/2020 dne 03.07.2020 in spremembe v Ur. l. RS, št. 101/2020 dne 17.07.2020:

 

Podrobnosti razpisa, informacije in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada oz. na spodnjih povezavah: