ZRSZ – Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

21. JULIJ 2020  |   Tadeja Bučar


Predlagamo vam, da pri uveljavljanju delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa dosledno upoštevate vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je namreč odvisna vaša upravičenost do subvencije.

1. Obveznost obveščanja o odrejenem skrajšanem delovnem času in posredovanju odredb

1.1. Do nadaljnjega še vedno obveščanje ZRSZ v 3 delovnih dneh od odreditve

Še naprej velja zakonska obveznost, da nas v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite.

Obvestilo nam posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Obvestilo o pričetku skrajšanega časa.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj vsebuje naslednje podatke: 

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
  • datum odreditve takšnega dela.

Dokazilo o posredovanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

1.2. Po novem posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Novi zakon uvaja obveznost, da nam v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020.

Pisne odredbe nam v skenirani obliki posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Odredbe.

2. Oddaja vloge v 15 dneh od odreditve

Vloga za subvencijo je pravočasno predložena v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Oddate jo elektronsko na našem Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Oddaja vloge.

Vlogi priložite obvestilo, ki ste nam ga poslali v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

3. Sporočanje sprememb za zaposlene po oddaji vloge za skrajšani delovni čas

3.1. Po novem predhodno obveščanje pred pozivom na delo s polnim delovnim časom

Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, nas morate o tem odslej predhodno obvestiti.

To pomeni, da nam pred začetkom dela s polnim delovnim časom posredujete obvestilo na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Poziv za polni delovni čas.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj vsebuje naslednje podatke:

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • DLV – delovodno številko vloge,
  • ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim delovnim časom.

3.2. Posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času (npr. zaradi sprememb obsega skrajšanega delovnega časa), nam jo posredujete v 8 delovnih dneh od odreditve.

Vse odredbe nam v skenirani obliki posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Spremembe odredb.

Vir: ZRSZ