Novi pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

08. JANUAR 2021  |   Zdenka Bedekovič


Spremembe novih pogojev vstopa v Republiko Slovenijo začnejo veljati s 9. januarjem 2021.

Test na prisotnost COVID-19 mora biti opravljen po PCR metodi. Ta se mora opraviti v državi EU-ja ali državi članici schengenskega območja. Tega oseba lahko opravi tudi pri posamezniku, ki ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in verodostojne. Priznajo se testi inštitucij, ki morajo biti navedene na seznamu spletne strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje hrano ali pa po HAG metodi v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

Torej ob vstopu v Republiko Slovenijo se bodo priznavali tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah. V primeru hitrih antigenskih testov morajo biti tudi ti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Naj opozorimo, da negativni izvid testa ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Na mejnih prehodih bo z uveljavitvijo odloka ukinjeno testiranje s hitrimi antigenskimi testi na zunanji schengenski meji.

V primeru napotitve osebe v karanteno na domu, se bo lahko opravil izvid po PCR metodi in sicer peti dan po napotitvi v karanteno. Ta se lahko prekine, če je test negativen. Prekinitev karantene bo veljalo za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

V Republiko Slovenijo je možno vstopiti brez karantene ali negativnega testa na podlagi sedem izjem in sicer:

– čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisno izjavo utemeljiti razlog prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

– osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo listino;

– osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

– osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

– predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

– osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenjo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

– osebi z diplomatskim potnim listom;

– oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se vrne takoj po opravljeni storitvi;

– državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja (opralvjanje varstva in pomoč osebam);

– otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom;

– dnevno ali občasno prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Od 9. januarja 2021 pa prične veljati nov rdeči seznam na katerem ni več Finske. Vstop iz te države je možen brez karantene ali negativnega testa, a seznam tretjih držav ostaja nespremenjen.

Dostop do celotne objave odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Dostop do odloka na naslednji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3792/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Podrobnosti v objavljenemu odloku:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020196.pdf