Nov pogoj za vstop v Republiko Slovenijo

09. FEBRUAR 2021  |    Zdenka Bedekovič


Sprejet je bil Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta je bil objavljen v Uradnem listu RS številka  17/2021. Veljati pa je začel s 6.2.2021.

V 10. členu se je dodala nova 11. točka. Ta velja  za osebi iz 1., 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka, ki prihajajo iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14- dnevne incidence v Republiki Sloveniji.

Torej, ko gre za:

  • dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
  • osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja;
  • državljana države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
  • osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

Negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni morajo te osebe predložiti, le če prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo slabšo epidemiološko sliko (torej višjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev) kot v Sloveniji. Trenutno so te države: Španija, Portugalska in Češka.

Dostop do celotne spremembe Odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0410/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19