Vlogo za čakanje na delo po PKP8 lahko že oddate

 05. FEBRUAR 2021  |    Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

ZZZS je ob polnoči na portalu za delodajalce omogočil oddajo vlog za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo PKP8, morajo vlogo oddati v 8 dneh od uveljavitve zakona. Pravočasne bodo vloge, ki bodo preko portala za delodajalce oddane do vključno ponedeljka 15. 2. 2021.

Na portalu sta na voljo dve vlogi. Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 16. 1. 2021 – 31. 1. 2021, za to obdobje oddajo vlogo posebej. Druga vloga pa je namenjena delodajalcem, ki so delavce napotili na čakanje od 1. 2. 2021. Na portalu za delodajalce bodo na voljo vsa potrebna navodila delodajalcem.

Delodajalci sprašujejo, kako uveljavijo višje povračilo nadomestila za čas, ko jim je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti (bruto II). Ta podatek bodo delodajalci vnesli naknadno, ob oddaji zahtevka za povračilo izplačanega nadomestila plače.

Vir: ZRSZ