Podaljšanje ukrepov do 30. 6. 2021


V Uradnem listu RS št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021 je bilo objavljeno podaljšanje veljavnosti nekaterih ukrepov do 30. 6. 2021.

Podaljšujejo se naslednji ukrepi:

1. Odlog/obročno plačilo davkov in prispevkov

2. Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile delavca

3. Temeljni dohodek

4. Delno povrnjen izgubljen dohodek 

5. Upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov (1. 4. 2021 – 30. 6. 2021)

Ukrep nadomestila plače za čakanje na delo zaenkrat velja do 30. 4. 2021.

Ukrepi so bili le podaljšani, pogoji za pridobitev pomoči se niso spremenili.

Več o ukrepih preberite na blogih.

Vir: Jasmina Malnar Molek-OZS