Od 5. junija veljaven tudi hitri test

04. JUNIJ 2021  |  

Sprejet in objavljen je bil »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«. Sprememba odloka začne veljati od 5. junija do vključno 13. junija 2021.

Vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu je možen, kadar oseba prihaja iz varnega območja, a le ob pogoju (najmanj pet dni), da je bivala na območju, ki ni rdečem ali temno rdečem seznamu.

Novost je, da mora oseba predložiti dokazilo le za obdobje odhoda iz Slovenije do vrnitve nazaj v Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. V primeru, da oseba dokazil ne predloži se prihod v Slovenijo obravnava, kot prihod iz rdeče ali temno rdeče.

Po novem je za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu veljaven tudi test HAG, poleg negativnega testa PCR. Ta ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Negativen PCR test je priznan, kadar se tega opravi v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstralija, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Ta je tudi priznan, če je opravljen na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (kontrolne točke).

Negativen test HAG pa je priznan, kadar se ta opravi v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstriji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Ta je priznan, ko je opravljen tudi na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet, kot tudi v Turčiji. Prav tako, če je ta naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testih.

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Naj še opozorimo, da so veljavni vsi testi HAG vseh proizvajalcev s skupnega seznama, ne glede ali so označeni z rumeno ali belo barvo.

Nobenih sprememb ni za prebolevnike in cepljene osebe. Ti lahko vstopijo brez napotitve v karanteno.

Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2. Ti dve sta kot Prilogi sestavni del tega odloka.

 

Dostop do celotnega odloka:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1865/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Vir: OZS