Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19

Državni zbor R Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 (ZIUPGT). Zakon je objavljen v Ur. listu RS, št. 112, dne 13.7.2021.

Povezava na Ur. list: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021112.pdf. Veljati prične z dnem, 14.7.2021.