Nove zaostritve pri vstopu v Republiko Slovenijo

12. JULIJ 2021  |  

Od 11. julija 2021 prične veljati nov »Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«. Ta bo veljal vključno do 23. julija 2021, a se bo uporabljal od 15. julija naprej. Do tega datuma pa se bo uporabljal odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 107/21.

Po novem se za vstop v Republiko Slovenijo brez karantene na domu dovoli osebi, če ta predloži dokazila in sicer:

– Negativni rezultat PCR test na virus COVID-19, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa;

– Negativni rezultat hitrega antigenskega testa HAG, ni ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

– Potrdilo o prebolelosti – dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni; izjemoma, če zdravnik presodi drugače, a ne starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, o prebolelosti osebi na virus COVID-19, a da od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

– Potrdilo o cepljenju zopet virus COVID-19, s katerim se dokazuje odmerke cepiv glede na različne proizvajalce cepiv;

– Potrdilo o cepljenju za prebolevnike proti virusu COVID-19-potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva, ki je predpisana z odlokom;

– Evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki. Ta mora biti opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP);

– Digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki. Ta mora biti opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP. Potrdilo, ki ga izda pristojni zdravstveni organ tretje države v angleškem jeziku – DCP tretje države.

– Kadar je oseba cepljena s kombinacijo dveh cepiv iz odloka, in je zaščita vzpostavljena po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva.  Torej, kadar je taka oseba cepljena s cepivom proizvajalca Astra Zeneca (prvič), je zaščita vzpostavljena takoj po drugem cepljenju. Ko se drugič cepi s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer ali proizvajalca Moderna ter drugi odmerek prejme v roku 4-12 tednov pa po prejemu prvega odmerka.

V primeru, ko oseba ne predloži od navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Ko gre za tujca, ki ni prebivališča v Republiki Sloveniji, se mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli ter se ga napoti v karanteno na domu, če ima ta zagotovljen prostor za prestajanje karantene, drugače se mu vstop ne dovoli.

Brez napotitve v karanteno in negativnega testa je dovoljeno naslednjim kategorijam oseb:

– Otroku, ki še ni dopolnil 15 let ter prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu. Vstop v Republiko Slovenijo mu tudi ni zavrnjen, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu;

– Dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne, kadar prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje. Prav tako velja izjema tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče.

Ko oseba uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem. V nasprotnem primeru je oseba napotena v karanteno na domu.

Naj še omenimo, da po novem se ukinjajo tudi seznami držav, ki so bili do sedaj sestavni deli odlokov.

Dostop do celotnega odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Vir: OZS, Zdenka Bedekovič