POMEMBNA INFORMACIJA – Do 15. avgusta 2021 se za tranzit in mednarodni transport ne zahteva pogoj PCT

Na pobudo obeh prevozniških združenj je Vlada Republike Slovenije ponovno obravnavala Odlok, ki določa pogoje za vstop v RS.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji, dne 14.07.2021, tako sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dopolnitvami odloka se dve izjemi (tranzit in mednarodni transport), ki sicer veljata le do vključno 14. julija 2021, uporabljata do vključno 15. avgusta 2021. Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT se za ti dve izjemi dovoli še naprej, in sicer do 15. avgusta 2021.

Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT do 15. avgusta 2021 dovoli:

  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Zgoraj navedena izjema velja le za voznike tovornih vozil in avtobusov – v času, ko opravljajo svoje delo. Vsa potovanja z osebnimi vozili ne sodijo med izjeme.

Zadovoljni smo,  da so se v zadnjem trenutku spremenili pogoji vstopa v državo, ne moremo pa biti zadovoljni, da ukrep izjeme velja le za določeno obdobje (do 15. avgusta 2021), zato se bomo še naprej trudili, da ostane prehajanje meje pri opravljanju dejavnosti cestnega transporta brez dodatnih omejitev. Novica je objavljena: tukaj.

Vir: OZS