Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

V UL RS št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Spremembe obsegajo:

  • sprememba višine kilometrine iz 0,13 na 0,18 eur/km,
  • neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo znaša 140 eur/mesec, pri čemer ni vezano na dneve prisotnosti,
  • izbris pogoja o predložitvi potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice,
  • za zasebni sektor se nova uredba prične uporabljati pri obračunu za september 2021.

Ponovno poudarjamo, da je pravica do povračila stroškov prevoza na delo določena v delovnopravni zakonodaji (kolektivni pogodbi, podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi). Spreminja se le davčna obravnava te pravice, pri čemer se neobdavčena višina izračuna glede na dopolnjene kilometre od prebivališča do sedeža podjetja (v preteklosti je bila vezana na javni prevoz), podredno pa do višine 140 eur/mesec (pogoj najmanj en dan prisotnosti na delo in oddaljenost najmanj 1 km).

 

Novica je objavljena tudi na spletni strani FURS Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe | GOV.SI