Novi Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 23. avgusta do 29. avgusta

Vlada je v Uradnem listu RS 132/2021 z dne 20.8.2021 objavila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati od vključno 23.8.2021 do 29.8.2021. Namen odloka je, da se omeji gibanje prebivalstva in se s tem zajezi in obvladuje epidemija COVID-19.

Odlok potrjuje napovedane spremembe in ohranja testiranje oseb, za katere je z odlokom, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, na tedenski ravni.

Nekaj več podrobnosti iz Odloka:

Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v dejavnostih, navedenih v tem odstavku, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom opravljajo le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:

 1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
 2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
 5. sejemska dejavnost,
 6. kongresna dejavnost,
 7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 8. nastanitvene storitve,
 9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.

Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v prostorih.

Osebam iz prvega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Testiranje iz prvega odstavka tega člena je ustrezno, če je opravljeno v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je potrebno zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
 • uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki so v notranjih gostinskih prostorih in izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ponudniki blaga in storitev v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač zagotavljajo preverjanje PCT pogoja, pri čemer se pogoj (PCT) preveri že pred vstopom v prostor. Ponudniki blaga in storitev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) obvezno v prostorih.

Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se smiselno upoštevajo higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter drugim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v prvem odstavku 2. člena, zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ter prvega odstavka 2. člena tega odloka.

Celotno besedilo Odloka Odlok vlade z dne 20.8.2021