Obveznost uporabe zaščitnih mask glede na trenutno veljavne predpise

Vse bolj je med člani aktualno vprašanje nošenje mask v zaprtih prostorih. Zanima jih, ali je nošenje mask v zaprtih prostorih (denimo trgovinah) trenutno predpisano. Nadalje jih zanima tudi, ali je opustitev te obveznosti (če obstaja), lahko sankcionirana s strani pristojnih organov.

Glede na množico informacij, ki krožijo po medijih in na socialnih omrežjih, ne preseneča, da so obrtniki in podjetniki zmedeni in ne vedo, kaj drži.

Tamara Starič Petrović, pravnica na OZS je pripravila odgovor s trenutno veljavno pravno podlago za ukrep nošenja mask z ozirom na prakso Ustavnega sodišča RS.

Odgovor najdete tukaj