24. razpis za vpis na mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je objavila razpis za opravljanje mojstrskega izpita.  Razpisni rok začne teči 10. januarja 2022 in traja do 31. decembra 2022.

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati, od 10. januarja 2022 dalje, pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo oddajo osebno.

Pristopni roki na 24. razpisu za mojstrske izpite

–           prvi pristopni rok je 08. marec 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 11. februarja 2022)

–           drugi pristopni rok je 11. oktober 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 23. septembra 2022).

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani: https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis