višja urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev

05. MAJ 2022  |

Od 5.maja 2022 se po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD-G) izenačuje višina minimalne bruto urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev z delom dijakov in študentov.

V začetku meseca aprila je bil sprejet ZUTD-G. Ta določa, da bruto urna postavka za uro opravljenega začasnega ali občasnega dela upokojencev ne sme biti nižja od zneska minimalne plače na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas. Ta znaša (174) ur. Enako velja tudi glede višine plačila za delo dijakov in študentov, ki je določeno po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Torej na podlagi ZUTD-G se najnižja urna bruto postavka za opravljeno uro začasnega in občasnega dela upokojencev zviša iz 5,77 evra na 6,17 evra bruto. Nova bruto urna postavka bo veljala od uveljavitve omenjene odredbe do vključno naslednjega koledarskega leta, vključno z mesecem februarjem.

Obe minimalni bruto urni postavki se vsako leto usklajujeta s spremembo višine minimalne plače. Zvišuje se tudi znesek najvišjega dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki ga zasluži na leto upokojenec. Ta se po novem zviša iz  8.639,07 evra na 9.237,96 bruto evra.

Celotna novica objavljena na naslednji spletni strani:

https://www.gov.si/novice/2022-05-05-visja-najnizja-urna-postavka-za-delo-upokojencev/

Vir: OZS, Zdenka Bedekovič