Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

27. JUNIJ 2022  |  

V Uradnem listu RS št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022 je objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, skladno s katero bo od 1. 7. 2022 dalje neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znašalo 0,21 EUR/km (prej 0,18 EUR/km), povračilo stroškov prevoza na službeni poti z lastnim vozilom pa 0,43 EUR/km (prej 0,37 EUR/km).

Vir: OZS,  Jasmina Malnar Molek