VOLITVE v organe OOZ Murska Sobota za mandatno obdobje 2022 – 2026

Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota je na svoji 6. redni seji, dne 7. junija 2022 sprejela Sklep o razpisu volitev v organe OOZ Murska Sobota za mandatno obdobje 2022-2026.

Volitve v organe zbornice bodo po Obrtnem zakonu in Statutu OOZ M. Sobota potekale za naslednje organe: skupščina OOZ M. Sobota (25 poslancev), Nadzorni odbor OOZ M. Sobota (predsednik in 2 člana), predsednik OOZ M. Sobota (mandatar za sestavo Upravnega odbora 10-15 članov).

V skladu s sklepom o razpisu volitev poteka evidentiranje kandidatov za poslance skupščine, člane nadzornega odbora in predsednika zbornice, do 10. oktobra 2022 (šteje se datum oddaje kandidature priporočeno na pošto, dostava osebno na zbornico do 15. ure ali po mailu do 24. ure).

Kandidati morajo s kandidaturo soglašati in jo podpisati.

Volitve v organe zbornice so pomembna naloga v pristojnosti in odgovornosti vseh članov zbornice. Kajti od tega, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil našo zbornico, bo še kako odvisna učinkovitost stanovske organizacije, ki že 54 let uspešno združuje obrtnike in podjetnike, izobražuje, informira, svetuje in vas zastopa pred državnimi in lokalnimi organi.

Vabimo vas, da se aktivno vključite v evidentiranje kandidatov.